PRAKTISK OPLYSNINGER

Læge Elsebeth Rasmussen træffes pr. telefon daglig mellem 8 og 9, dog undtaget torsdage, hvor telefonen passes af de øvrige læger.
 
Der er konsultation efter forudgående aftale. Der afsættes 15 minutter pr. konsultation og det tilstræbes at holde tiden, men akutte sygdomstilfælde kan forskubbe tiderne.
 
Ønskes konsultation pr video kan dette bestilles via hjemmesiden eller telefon. Videokonsultation kræver at man har downloaded appen "min læge" på sin telefon og logget ind med NemID. 5 minutter før den aftalte tid logges på ved at starte videokonsultation og lægen vil kunne se at man har stillet sig i kø og kan starte konsultationen når hun er klar.
 
Hvis man skal have udfyldt en attest, skal der afsættes mere tid, hvorfor man skal bestille tid via personalet. Husk at angive, hvilken attest det drejer sig om. Desuden skal man huske at medbringe attesten samt øvrige medfølgende papirer i papirudgave. Hvis man ønsker at gøre brug af privat sundhedsforsikring, kan man se vores retningslinjer herfor ved at klikke her
 
Hvis I ikke kan komme til aftalt konsultation bedes I melde afbud. Vi har desværre mange udeblivelser uden afbud, og vil gerne, om I vil være med til at nedbringe antallet.
 
Lægens arbejdsdag er planlagt således:
8-9 Telefonkonsultation
9-10  Sygebesøg og akutarbejde
10-12.30 og 13-15 Konsultation efter aftale (ikke onsdage)
14-17 Konsultation efter aftale onsdag


Lægesekretærens arbejdsdag er planlagt således:
Receptfornyelser og tidsbestillinger 9-12.30 og 13-14
Sekretæren træffes ikke mellem 8 og 9 - alle henvendelser i dette tidsrum går gennem lægen. 

 
Vores telefoner er naturligvis åbne for akutte henvendelser kl 8-16, men af hensyn til vores arbejdsrytme bedes ovenstående tider respekteret i størst muligt omfang.
Vi har om eftermiddagen mellem kl. 14 og 16 et samarbejde med Lægehuset Gunhilds Plads 6, samt lægerne DoktorBorg i Bredballe, således at vi skiftes til at se de akutte patienter. Du kan altså godt blive viderestillet til en af disse læger, hvis du får et akut problem mellem 14 og 16.
 
Vores praksis er en såkaldt “samarbejdspraksis”. For dig som patient betyder det at du er tilknyttet en fast læge, og det altid er den læge du skal henvende dig hos, eller få tid hos. Som udgangspunkt er det kun i tilfælde af din egen læges fravær at du kan få tid hos den anden læge.
 
Praksispersonalet tager blodprøver, tager EKG, laver lungefunktionsundersøgelser, udfører rutinemæssige kontroller ved diverse sygdomme, kostvejleder ved forskellige sygdomme, skifter sår, vaccinerer og meget andet. Personalet har tider fra kl. 8 om morgenen, så det er muligt at få en tidlig tid til faste-blodprøver
 
Afregningen med sygesikringen foregår elektronisk. Det er vigtigt, at du har dit gule sundhedskort med hver gang, du kommer i klinikken. Hvis henvendelsen drejer sig om et barn, skal barnets sundhedskort medbringes.
 
Vi har service med udsendelse af SMS for at minde dig om din tid i klinikken. Husk derfor at sikre dig at vi har et opdateret mobilnummer på dig i vores system.
 
For at lette presset på telefonerne opfordrer vi dig til at oprette dig som bruger her på hjemmesiden. Det gør du ved at klikke her
 
Herefter har du mulighed for via internettet at bestille tid, forny fast medicin og stille spørgsmål til læge og praksispersonale. Dine spørgsmål vil blive besvaret via e-mail snarest. Når du booker en tid, vil du modtage en e-mail med besked om tiden er accepteret eller må ændres.
Man kan desuden anvende appen "Min læge" til e-konsultation, tidsbestilling og medicinbestilling, og den er særdeles brugervenlig hvad dette angår.
 
Svar på prøver gives pr. e-konsultation (via hjemmesiden eller "min læge" app). Hvis man ikke har NemID kan klinikken stadig oprette svar til en e-mailadresse. I de få tilfælde hvor ingen af disse løsninger kan anvendes, kan andre svarformer aftales.
 
Skifter du e.mailadresse er det derfor vigtigt at du sørger for at lægehuset får de nye oplysninger